Uncategorized

MAGENTO BACK-END DEVELOPER

A. CÔNG VIỆC CẦN THỰC HIỆN Phân tích thiết kế và lập trình chức năng của các website thương mại điện tử sử dụng nền tảng Magento e-commerce cho khách hàng đến từ Châu Âu, Mỹ, Úc… Lập trình chức … Read More

MAGENTO FRONT-END DEVELOPER

A. CÔNG VIỆC CẦN THỰC HIỆN Chuyển các file thiết kế PSD, Illustrator,… sang giao diện website Magento Viết HTML, CSS, JS Các công việc được giao khác B. YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ VÀ KỸ NĂNG B.1. YÊU CẦU … Read More

Freelance Designer

We are hiring 01 Freelance Designer. Job Description:  Conceptualizing visuals based on requirements Creating images and layouts by hand or using design software Creating custom designs for banners and images for our new websites Creating online and offline publications for … Read More

English